Chirurgiczne leczenie przepuklin Kraków

Leczenie przepuklin

Operacje laparoskopowe przepuklin brzusznych

Kontakt do przychodni

Godziny otwarcia

Jakie przepukliny można zoperować laparoskopowo? 

Jedynie po zbadaniu chirurg będzie w stanie określić, czy możesz zostać zoperowany/a laparoskopowo. Ten rodzaj operacji może nie być odpowiedni dla ciebie, jeżeli ubytek w powłokach jest duży, zlokalizowany w miejscach nietypowych, trudno dostępnych dla narzędzi laparoskopowych, przeszedłeś w przeszłości rozległe zabiegu operacyjne brzucha, jesteś obciążony innymi chorobami.

Na czym polega laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej? 

Po wykonaniu pierwszego 1cm cięcia i wprowadzeniu kamery, wykonuje się mniejsze nacięcia dla wprowadzania narzędzi. Po usunięciu ewentualnych zrostów, zaszywa się wrota przepukliny, następnie wprowadza się siatkę, którą mocuje się szwami i zszywkami.

Wyczerpujące informacje na ten temat można znaleźć w broszurze, przygotowanej przez amerykańskie towarzystwo chirurgiczna SAGES. Możesz ją pobrać używając linku poniżej.