Chirurgiczne leczenie przepuklin Kraków

Rodzaje przepuklin

Przepuklina kresy białej

Wyczerpujące informacje na temat przepuklin kresy białej można znaleźć w broszurze przygotowanej przez Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe, którą możesz pobrać używając linku poniżej.