Chirurgiczne leczenie przepuklin Kraków

Rodzaje przepuklin

Przepuklina pachwinowa

Przepuklina pachwinowa to najczęściej uwypuklenie w okolicy pachwiny. Jest ono spowodowane przemieszczeniem się zawartości jamy brzusznej pod skórę. Mała przepuklina, jeszcze nie widoczna dla pacjenta może już powodować dolegliwości bólowe czy dyskomfort, co staje się przyczyną zgłoszenia się chorego do lekarza. 

Obecnie częstość występowanie przepuklin pachwinowych szacuje się na około 8% populacji, przy czym u blisko połowy z nich choroba pozostaje nierozpoznana, a u 30% jest ona bezobjawowa. 

Tak naprawdę w okolicy pachwiny mogą występować trzy rodzaje przepuklin: 

– przepuklina pachwinowa skośna i prosta, które można zoperować robotycznie, laparoskopowo albo klasycznie 

– oraz częstsza u kobiet przepuklina udowa. Tę ostatnią najlepiej operować laparoskopowo, ponieważ metody klasyczne nie pozwalają na założenie zgodnej z wytycznymi płaskiej siatki.

Jeżeli pacjent z niewielką, bezobjawową przepukliną pachwinową obawia się leczenia chirurgicznego, może bezpiecznie zrezygnować z operacji (watchfull waiting). Należy tu jednak podkreślić, że najpewniej w ciągu dekady od rozpoznania zdecyduje się jednak na operację z powodu nasilającego się bólu albo powiększającej się przepukliny. Postępowanie takie jest możliwe tylko u mężczyzn, ponieważ u kobiet częściej występuje przepuklina udowa, która stwarza większe ryzyko uwięźnięcia, a przed operacją nie zawsze jest możliwe jednoznaczne zróżnicowanie tych dwóch rodzajów przepuklin.